Over het Geheugencentrum van het Reddingsproject

Het “Barão do Rio Branco” Project van herstel van historische documentatie (PROJETO RESGATE) is een internationaal programma voor samenwerking van archieven die tot doel heeft handgeschreven documentatie die van belang is voor het nationale geheugen van Brazilië en Portugal, en van andere landen met een gemeenschappelijke culturele traditie, te identificeren, catalogiseren en reproduceren.

Het onderzoek in buitenlandse archieven begon in 1839 dankzij de stimulans van het Braziliaans Historisch en Geografisch Instituut. Maar PROJETO RESGATE kon pas worden gesystematiseerd na de Culturele Overeenkomst (1966), het Protocol Brazilië-Portugal betreffende de microverfilming (1983). Deze en andere overeenkomsten zouden worden vastgelegd in het Vriendschapsverdrag tussen Brazilië en Portugal (2000).

De Stichting Nationale Bibliotheek is verantwoordelijk voor het verzorgen van de in het buitenland verzamelde documentatie en voor het beheer van de internationale technische samenwerkingsovereenkomsten in verband met het PROJETO RESGATE. Zij voert haar opdracht uit onder toezicht van de Nationale Archiefraad (CONARQ), samen met de Braziliaanse afdeling van de Luso-Braziliaanse Commissie voor het behoud en de ontsluiting van het documentaire erfgoed (COLUSO).

Het onlangs opgerichte HERINNERINGSCENTRUM VAN HET PROJETO RESGATE, dat verbonden is aan het Centrum voor Samenwerking en Verspreiding van de Stichting Nationale Bibliotheek, heeft tot doel het kostbare documentaire erfgoed dat door het PROJETO RESGATE is verzameld, op te slaan, te bewaren, te verspreiden en te promoten.

Onze nieuwe site

Voorheen was het alleen mogelijk om de rijke documentatie in bewaring bij buitenlandse instellingen te raadplegen door middel van dure reizen en lange onderzoeken. Het HERINNERINGSCENTRUM VAN HET PROJETO RESGATE wil deze immense collectie ordenen en toegankelijk maken voor onderzoekers en het grote publiek en zo een onschatbare bijdrage leveren aan de herinnering van het Braziliaanse verleden

Geschiedenis

PROJETO RESGATE werd geïnstitutionaliseerd toen de 500e verjaardag van de aankomst van de Portugezen op Braziliaans grondgebied werd herdacht. In het kader van de voorbereiding van de vijfde eeuwdag van de ontdekking van Brazilië heeft CONARQ de oprichting van COLUSO (1996) en de goedkeuring van het microfilmplan voor de regio Luso-Brazilië (1997) gestimuleerd, wat een grote impuls heeft gegeven aan het verzamelen van documenten, met name in het Arquivo Histórico Ultramarino, in Portugal. Vervolgens werd het grootste deel van de microfilmcollectie gedigitaliseerd en op CD-ROM verspreid door de National Library Foundation. Met steun van Petrobras werd een deel van het materiaal zelfs tijdelijk online beschikbaar gesteld door het Digital Memory Center van de Universiteit van Brasília (CMD/UnB) en door andere instellingen. Momenteel kan de collectie worden geraadpleegd in de Biblioteca Nacional Digital (Nationale Digitale Bibliotheek).

Verslag over het reddingsproject bij de Overzeese Archieven (2003)

De PRODOC-coördinatoren: Adauto Cândido Soares, coördinator van UNESCO's Communicatie- en Informatiesector in Brazilië (links) en João Carlos Nara Júnior, uitvoerend directeur van Fundação Biblioteca Nacional en coördinator van het Reddingsproject (rechts)

Partnerschap met UNESCO

In 1974 moedigde de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) haar Lidstaten aan na te denken over de mogelijkheid van documentenoverdracht tussen naties die een gemeenschappelijke geschiedenis hebben.

PROJETO RESGATE heeft deze aanbeveling altijd op voorbeeldige wijze opgevolgd.

Om het RESGATE PROJECT te versterken, te verspreiden en een groter bereik te geven, zijn de middelen voor het onderhoud ervan sinds 2015 afkomstig van een internationaal technisch samenwerkingsproject met UNESCO (PRODOC 914BRZ3025).

Over de hele wereld

Tot dusver zijn documenten die zich bevinden in archieven in Oostenrijk, Zweden, Spanje, Nederland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, de Heilige Stoel en de Verenigde Staten van Amerika geïnventariseerd en gereproduceerd. Het HERINNERINGSCENTRUM VAN HET PROJETO RESGATE wil op korte termijn deze nieuwe collectie ter beschikking stellen, actuelere onderzoekinstrumenten aanbieden en de bestaande documenten in andere continenten verder in kaart brengen.

Sommige van de materialen die in de links op deze kaart zijn aangegeven, verwijzen naar soortgelijke projecten in andere landen.

Bekijk meer documenten over ons land